PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türk Edebiyatı Ders Notları


Sayfa : 1 [2] 3

 1. Tasavvufî terimler
 2. İSLAMİYET ETKİSİNDEKİ TÜRK EDEBİYATI (GEÇİŞ DÖNEMİ EDEBİYATI )(10.-19.yy)
 3. Yardımcı olabilir 2...10.sınıf türk edebiyatı
 4. yardımcı olabilir 10.sınıf edebiyat TÜRK EDEBİYATINDA DÖNEMLER
 5. Yunus Emre
 6. Kaygusuz Abdal
 7. Yeni Türk Edebiyatı?nda Nazım Biçimleri
 8. Halk Edebiyatı?nda Nazım Biçimleri
 9. Divan Edebiyatı?nda Nazım Biçimleri
 10. 1940 Sonrası Edebiyatı
 11. Servet-i Fünun Döneminin Dışındaki Bağımsız Sanatçılar
 12. Servet-i Fünun Döneminin Önemli Temsilcileri
 13. Servet-i Fünun Dönemi Gelişmeleri
 14. Servet-i fünûn ile tanzimat edebiyatı arasındaki farklar
 15. Servet-i Fünun Döneminin Genel Özellikleri
 16. 11.sınıf Türk Edebiyat Notları
 17. tanzimat Edeb. dönemleri,önemli sanatçıları
 18. Edebi SANATLAR
 19. Tanzimat döneminde çıkan gazetelerin adları ve başlıca özellikleri
 20. Natüralizm,Sembolizm,Parnasizm
 21. Türk ve Dünya Edebiyatında Anı Türü Tarihsel Gelişimi ve Önemli Temsilcileri
 22. Türk ve Dünya Edebiyatında Günlük Türü Tarihsel Gelişimi ve Önemli Temsilcileri
 23. Türk ve Dünya Edebiyatında Mektup Türü Tarihsel Gelişimi ve Önemli Temsilcileri
 24. Türk Edebiyatında Biyografi Türü Tarihsel Gelişimi ve Önemli Temsilcileri
 25. Türk ve Dünya Edebiyatında Gezi Yazısı Türü Tarihsel Gelişimi ve Önemli Temsilcileri
 26. Türk Edebiyatında Sohbet (Söyleşi) Türü Tarihsel Gelişimi ve Önemli Temsilcileri
 27. Türk ve Dünya Edebiyatında Gazete (Haber Yazıları) Türü Tarihsel Gelişimi
 28. Türk Edebiyatında Fıkra Türü Tarihsel Gelişimi ve Önemli Temsilcileri
 29. Türk ve Dünya Edebiyatında Deneme Türü Tarihsel Gelişimi ve Önemli Temsilcileri
 30. Türk ve Dünya Edebiyatında Makale Türü Tarihsel Gelişimi ve Önemli Temsilcileri
 31. Türk ve Dünya Edebiyatında Eleştiri Türü Tarihsel Gelişimi ve Önemli Temsilcileri
 32. Türk ve Dünya Edebiyatında Röportaj Türü Tarihsel Gelişimi ve Önemli Temsilcileri
 33. pratik edebiyat bilgileri
 34. geçiş dönemi eserleri : divan-ı hikmet
 35. geçiş dönemi eserleri : atabetü'l-hakayık
 36. geçiş dönemi eserleri : divan ü lugat-it türk
 37. geçiş dönemi eserleri : kutadgu bilig
 38. sav
 39. sagu
 40. koşuk
 41. kaside,şarkı ve türkünün özellikleri
 42. 11. sınıf türk debiyatı kitabında işlenen edebi sanatları nerden bulurum
 43. Abdülhak Hamit Tarhan
 44. Peyami Safa
 45. ASAF HALET ÇELEBİ
 46. AHMET HAMDİ TANPINAR
 47. cahit sıtkı tarancı
 48. Edebi Türler / Eleştiri ve Mizah
 49. Edebi Türler / Biyografi ve Makale
 50. Edebi Türler / Masal ve Deneme
 51. Edebi Türler / Öykü(Hikaye)
 52. Edebi Türler / Roman
 53. Edebi Türler / Eleji ve Anı
 54. Edebi Türler / Mesnevi
 55. Edebi Türler /Ağıt
 56. Edebi Türler / Destan
 57. Edebi Türler / Şiir
 58. Tasavvuf ve Tasavvufi düşüncenin özellikleri
 59. Milli Edebiyat,5 Hececiler,7 MeşaleciLer,Bağımsızlar,Toplum cu ŞairLer Ve Garip Akımı
 60. CUMHURİYET DÖNEMİ VE SONRASI TÜRK ŞİİRİ TÜRK ŞİİRİNİN ÇAĞDAŞLAŞMA SERÜVENİ
 61. Kafiye ( Uyak ) Bilgisi
 62. Tanzimat Dönemi
 63. Cumhuriyet Döneminde Edebi Türler Gelişmeler
 64. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı 1940 Sonrası
 65. Fecr-i Ati Döneminin Önemli Sanatçıları Şairleri Yazarları
 66. Fecr-i Ati Dönemi Fikri ve Edebi Gelişmeler
 67. Fecr-i Ati Döneminin Genel Özellikleri
 68. SERVET-İ FÜNÛN İLE TANZİMAT EDEBİYATI ARASINDAKİ FARKLAR
 69. Servet-i Fünun Döneminin Genel Özellikleri
 70. Servet-i Fünun Döneminin Önemli Temsilcileri
 71. Servet-i Fünun Döneminde Bağımsız Sanatçılar
 72. Servet-i Fünun Dönemi Fikri ve Edebi Gelişmeler
 73. Tanzimat Edebiyatında Edebi Türler Gelişmeler
 74. Tanzimat Edebiyatında Edebiyat Anlayışı Edebiyat Felsefesi
 75. Milli Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı(Konu Anlatımı,Çözümlü Örnekler,Test)
 76. Edebiyatımızda ?İlk?ler?
 77. Edebiyatın Tanımı
 78. Şiir Bilgisi İle ilgili Bilgiler
 79. kemal tahir
 80. Tanzimat dönemi eserlerimiz ve kısa açıklamaları(gazeteler ve dergilerde dahil)
 81. Tanzimat öncesi eserlerimiz ve kısa açıklamaları
 82. halk edebiyatının nazım şekilleri
 83. öğretici metinler
 84. Türk Destanları
 85. Tanzimat Fermanı Maddeleri
 86. Tanzimat döneminde çıkan gazetelerin adları ve başlıca özellikleri
 87. EDEBİYATIMIZDA İLKLER
 88. Sadullah Paşa'nın Hayatı
 89. Hazırlık döneminde çıkarılan gazeteler
 90. TANZİMAT EDEBİYATININ HAZIRLIK SAFHASI EDEBİYATÇILARI
 91. anlatım türleri ve dilin işlevleri açıklamalı olarak
 92. Servet-İ fÜnun edebİyati (edebİyat-i cedİde) (1896-1901)
 93. Makale - Deneme Türünün Karşılaştırılması
 94. Destanlar Ve Özellikleri
 95. EDEBİYAT-I CEDİDE (SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI)
 96. TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI VE GENEL ÖZELLİKLERİ
 97. Osmanlı' da Kadın Şairler
 98. Yüzyıllara göre şairler&yazarlar
 99. Öğretici Metinler
 100. Tanzimat edebiyatı (1860-1896)
 101. Milli edebiyat (1911 -1923)
 102. yazışma türleri(mektup ve çeşitleri dilekçe v.s.)
 103. makale,fıkra(köşe yazısı),deneme,eleştiri,incele me,rapor,röportaj özellikleri
 104. ÖĞRETİCİ METİNLER(Kişisel Hayatı Konu Alan)
 105. ÖĞRETİCİ METİNLER (BİLGİ)
 106. Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatına Dair Herşey(yazarlar şairler dahil)
 107. İslamiyet Devir (islamiyet etkisindeki)Türk Edebiyatına Dair Herşey
 108. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatına Dair Herşey
 109. Dram
 110. Karagöz Oyunu
 111. milli edebiyah dönemi
 112. HAlk edebiyatı..
 113. Dİvan edebiyatından akımlar
 114. SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI
 115. Divan edebiyatında nesir
 116. edebiyatımızdaki ilkler
 117. Halk Hikayesi ve Destanın Farkı
 118. maniler
 119. edebi akımlar
 120. sözcükte anlam
 121. türkçe temel bilgiler
 122. 11.sınıflar için
 123. Müstezat
 124. Mesnevi
 125. asık tarzı türk halk şiiri
 126. Divan Edebiyatı
 127. Divan Edebiyatı'nın Önemli Şair ve Yazarları
 128. TÜRKÜ (( BU DAHA AYRINTILI))
 129. Türkçe sorularında ne sorulursa neye bakılır
 130. Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı
 131. Aşık Edebiyatı
 132. Anonim Halk Edebiyatı
 133. anonim halk şiiri
 134. koşma,semai hakkında bilgi...
 135. mani, türkü hakkında bilgi..
 136. rubai,gazel,kaside,şarkı,murab ba,muhammes hakkında bilgi...
 137. modern halk hikayesinin çıktığı dönem
 138. HALK EDEBİYATI
 139. Fuzuli'nin Hayati Ve Eserleri (?-1556)
 140. İSTİKLAL MARŞI NIN AÇIKLAMASI
 141. AHENK UNSURLARI
 142. Türk Edebiyatı'nın Olmazsa Olmazları
 143. TASAVVUF
 144. EDEBİ SANATLAR (SÖZ SANATLARI) - 2
 145. EDEBİ SANATLAR
 146. Atatürk'ün Türk dili ile ilgili sözlerinden seçmeler
 147. DÜZ YAZI TÜRLERİ
 148. TİYATRO
 149. SERVET-İ FUNUN
 150. EDEBİYAT SÖZLÜĞÜ
 151. ARUZ ÖLÇÜSÜ
 152. EDEBİYATIMIZDA İLKLER
 153. ELEŞTİRİ, GÜNLÜK, HATIRA, BİYOGRAFİ, OTOBİYOGRAFİ, MEKTUP, GEZİ YAZISI VE TİYATRO
 154. ROMAN, HİKAYE, MASAL, MAKALE, DENEME, FIKRA VE SOHBET
 155. YEDİ MEŞALECİLER
 156. EDEBİYATIMIZDAKİ İLKLER
 157. SERVET ? İ FÜNUN EDEBİYATI
 158. HALK EDEBİYATI
 159. DİVAN EDEBİYATI
 160. İSLAMİ DÖNEM TÜRK EDEBİYATI
 161. TANZİMAT EDEBİYATI
 162. TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ
 163. SÖZ SANATLARI
 164. DÜZYAZI TÜRLERİ
 165. ŞİİR
 166. HALK EDEBİYATI
 167. mahlasın diğer adı nedirr??
 168. Şiir ve Zihniyet
 169. Şiirde Yapı
 170. Şiir Dili
 171. Şiirde Ahenk (Ses ve Ritim)
 172. 19. Yüzyil Edebiyati
 173. 18. Yüzyil Türk Edebiyati
 174. 17. Yüzyil Edebiyati
 175. Aşık Edebiyatının Genel Özellikleri
 176. Xvi. (16.) Yüzyil Edebiyati
 177. Divan Edebiyatıyla ilgili aklınıza gelebilecek herşey burada
 178. Geçiş Dönemi Edebiyati
 179. Yazili Edebiyat Dönemi
 180. Sözlü Edebiyat Dönemi:
 181. Destan
 182. Masal, destan, halk hikayesi, mesnevi, roman, hikaye ortaya çıkış dönemleri
 183. Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
 184. Aşık Edebiyatı
 185. Aşik Veysel
 186. AŞIK VEYSEL ve ŞİİRLERİNDE TABİAT
 187. Kanli Kavak - Tiplerin özellikleri
 188. Göstermeye Bağlı Edebi Metinler ve Tarihi Gelişimleri
 189. Düz Yazi Türleri
 190. Kafiye (uyak) Ve Redif
 191. şiir Türleri
 192. şiir Bilgisi - ölçü (aruz ölçüsü, Hece ölçüsü)
 193. Edebiyat Akimlari
 194. Bati Edebiyati
 195. Fecr-i Ati Edebiyati
 196. Servet-i Fünun Edebiyati
 197. Bati Etkisindeki Türk Edebiyati
 198. Aşık Tarzı Türk Halk Şiiri
 199. Halk Edebiyati
 200. Kaside Tür Ve şekil özellikleri Ve Su Kasidesi
olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet kz olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet olimpbet