Giriş

Orijinalini görmek için tıklayınız : İngilizce Konu Testleri


  1. Prepositions & Phrasal Verbs (Edatlar)
  2. Relative Clause (Sifat Cümlecikleri) 2
  3. Relative Clause (Sifat Cümleleri)
  4. Adjectives & Adverbs (Sıfatlar & Zarflar) 2
  5. Adjective & Adverb Structures (Sıfat & Zarf Yapıları
  6. Conjunctions (Baglaçlar) 2
  7. Conjunctions (Bağlaçlar)
  8. Noun Clause & Reported Speech 2
  9. Noun Clause & Reported Speech
  10. 1 ve 2. Ünite Testleri