Etüt Odası Öğrencilerin Buluşma Noktası  
Reklamı Kapat

En güzel oyunlar
oyun indir
sitesinden indirilir.

HD film izle Türk Edebiyatı Matematik Türkçe İngilizce Coğrafya
Go Back   Etüt Odası Öğrencilerin Buluşma Noktası > Kimya > Kimya (Soru-Cevap-Konu Anlatım) > Kimya 9. Sınıf
Etüt Odası Facebook
Betwinner Forum Kuralları Yardım Üye Listesi Yeni Mesajlar


Bakugan Oyunları
Bakugan Oyunları
Geta Oyunları
Geta Oyunları
Altın Avcısı
Altın Avcısı
Zuma
Zuma
Friv
Friv

Cevapla
 
Seçenekler
Alt 31.10.09, 19:55   Yukarı Git #1
mahmut51
mahmut51 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Mesajlar: 59
Teşekkürler Teşekkürleri: 6
33 mesajına 99 kere teşekkür edildi.

Smile DOYMUŞ ÇÖZELTİLER ve ÇÖZÜNÜRLÜK


Doymamış bir çözelti, çözünen maddeden o koşullarda daha bir miktar çözebilecek bir çözeltidir.

Belli miktar çözücüde çözünebilen madde miktarı sınıra gelmiş olan çözeltiye doymuş çözelti ve doymuş çözeltinin derişimine de çözünenin çözünürlüğü denir. Doymuş çözeltiye ulaşıldığının en emin yolu, çözünenin biraz fazlasının çözeltide olmasıdır. Çözünenin fazlasını içeren doymuş bir çözeltide denge durumu vardır. Yani birim zamanda çözeltiye geçen (çözünen) tanecik sayısı ile birim zamanda çözeltiyi terkeden tanecik sayısı eşit olur. (7.14 Şekil) Bu durumda çözeltinin derişimi de sabit kalır. Doymuş çözeltinin derişimi ya da çözünürlük iki değişik derişimle belirtilebilir:


* 100 g çözücüde, belli bir sıcaklıkta doymuş çözelti vermek üzere

çözünebilen maddenin gram değeri olarak,

* Belli bir sıcaklıkta bir litrelik doygun çözeltinin derişimi olarak belirtilir. Burada 100 g suda çözünen miktar olarak çözünürlük üzerinde durulacaktır. Oda sıcaklığında, katı kurşun(II) sülfür (PbS), 100 g suda yalnızca 10-15 g çözünebilir. Gümüş nitrat (AgNO3) ise yine 100 g suda 222 g çözünebilir.

Bir maddenin bir başkası içindeki çözünürlüğü,

* çözücünün cinsine

* çözünenin cinsine

* sıcaklığa

* ortak iyonun varlığına

* gazın kısmi basıncına (gazlar sıvıda çözünüyorsa)

bağlıdır.

Katıların Sıvılardaki Çözünürlüğü
Katıların çoğunun sudaki çözünürlüğü sıcaklık arttıkça artar. Ancak çözünürlüğü sıcaklıkla pek az değişen (NaCl, Na2CrO4...); sıcaklık arttıkça azalan (Ca(OH)2, CaSO4...), önce artıp sonra azalan (Na2SO4...) maddeler de vardır.

7.16 ÖRNEK

100 g suda 20°C de 204 g; 60°C de 287 g şeker çözülebilir.

(a) 20°C de 25 g suya 75 g şeker eklense kaç g çözelti oluşur?

(b) 20°C de 400 g %25 lik şeker çözeltisini doygun hale getirmek için daha kaç g şeker gerekir?

(c) 60°C de 200 g su ile hazırlanan doymuş şeker çözeltisi 20°C ye dek soğutulsa kaç g şeker çöker?

Çözüm
(a) 20°C de 100 g su 204 g şeker çözerse, 25 g su, 51 g şeker çözer. Çözelti miktarı = 25 g + 51 g çözünen şeker = 76 g olur.

Çöken şeker kütlesi = 75 ? 51 = 24 g. Çözelti, katı şeker içediği için doymuştur.

25

(b) 400 g çözeltide, 400 x --------------- = 100 g şeker, 300 g su vardır.

100

20°C de 300 g suyun çözebileceği şeker miktarı;204 g şeker

300 g su x ----------------------------- = 612 g şeker çözünebilir.

100 g su

Bunun 100 gramı var. Gereken şeker = 612 ? 100 = 512 g

(c) 60°C de 200 g su287 g şeker

200 g su x ------------------------------ = 574 g şeker çözebilir.

100 g su20°C de 200 g su

204 g şeker

200 g su x ------------------------------ = 408 g şeker çözebilir.

100 g suAradaki fark (574 ? 408 = 166 g şeker), çökecektir.Çözünürlük Kuralları

Aşağıdaki kuralların akılda tutulması yararlı olur. Bu akılda tutma pek soruyu çözmede kolaylık sağlayacaktır.

1. 1A grubu elementlerinin yani alkali metallerin (Li+, Na+, K+, Cs+, Rb+) bileşikleri ve amonyum iyonu (NH4+) bileşikleri suda çok çözünür.

2. Nitrat iyonu (NO3-) içeren bileşikler suda çok çözünür.

3. Halojen iyonlu (Cl-, Br-, I- ) tuzların çoğu suda çok çözünür. Önemli istisnaları Ag+, Pb2+ ve (Hg2)2+ bileşikleridir. Buna göre, AgCl, PbBr2, and Hg2Cl2 suda az çözünür.

4. Gümüş tuzlarının çoğu suda az çözünür. AgF, AgNO3 and Ag(CH3COO) bileşikleri suda çok çözünür.

5. Sülfatların çoğu suda çok çözünür. Önemli istisnalar, BaSO4, PbSO4, Ag2SO4, ve CaSO4.

6. Hidroksitlerin çoğunun çözünürlüğü yüksektir.1A grubu ile 2A grubundan Ca, Sr, ve Ba hidroksitleri suda çok çözünür. Al3+ ve geçiş metallerinin hidroksitleri, örneğin Fe(OH)3, Al(OH)3, Co(OH)2 suda çok az çözünür.

7. Sülfürlerin çoğunun çözünürlüğü çok azdır. Buna göre CdS, FeS, ZnS, Ag2S çok az; arsenik, antimon, bizmuth ve kurşun sulfürler de az çözünür.

8. Karbonat tuzları da genle olarak az çözünür. 2A grubundan

CaCO3, SrCO3 ve Ba CO3 karbonatlar az çözünür. FeCO3, PbCO3 lar da öyle. Karbonat tuzları, asit çözeltilerinde çok çözünür.

9. Kromatlar, örneğin PbCrO4, BaCrO4; fosfatlar örneğin Ca3(PO4)2, Ag2PO4; floritler örneğin BaF2, MgF2, PbF2 suda az çözünür.

7.18 ÖRNEK

I. ve II. çözeltilerin karışımıyla çöken maddeler veriliyor. Net iyon denklemlerini yazınız.I. çözelti II. çözelti Çöken madde

(a) Na2CrO4(**) AgNO3(**) Ag2CrO4(k)

(b) AlCl3(**) Pb(NO3)2 (**) PbCl2 (k)

(c) K2CO3(**) CaCl2(**) CaCO3(k)

Yanıt

(a) 2Ag+(**) + CrO4-2 (**) ---------> Ag2CrO4 (k)

(b) Pb+2 (**) + 2Cl?(**) ---------> PbCl2 (k)

(c) Ca+2(**) + CO3-3 (**) ---------> CaCO3(k)

Gazların Sıvılardaki Çözünürlüğü

Gazların sıvılardaki çözünürlüğü sıcaklık arttıkça azalır. Örneğin 1 atm basınçta, 1 L suda 0°C ?ta 21.5 mL çözünebilen H2 gazı, 20°C?tae 18.2 mL; 100°C ?ta 16 mL çözünebilir. Yine 1 atm basınç altında 20C?de 100 g suda 0.17 g karbon dioksit çözünürken sıcaklık 50C?ye çıkarıldığında suda çözünebilen karbon dioksit miktarı 0.076 g olur.Gaz -----------------> Gaz (**) + Enerji

Gazların sudaki çözünürlüğü, sıcaklık arttıkça azalır; gazın kısmi basıncı arttıkça artar

ÇÖZELTİLERİN KARIŞANLARINA AYRILMASI

Çözeltiler, değişik yöntemlerle bileşenlerine ayrılabilir. Biz burada iki önemli geleneksel yöntem üzerinde duracağız.

Ayrımsal kristallendirme

Bir sıvıda çözünmüş katı maddelerin çözünürlüklerinin sıcaklıkla değişimlerinden yararlanarak ayırma yöntemidir. Örneğin 90 g potasyum nitrat, KNO3 ve 10 g sodyum klorür, NaCl, karışımının suda bulunduğunu varsayalım. Bu karışımdan KNO3 tuzunu saf olarak ayırmayı düşünelim. Karışım 60°C de 100 mL suda bulunsun. Karışımı düzenli olarak sıfır dereceye dek soğutalım. 0°C de NaCl ve KNO3 tuzlarının çözünürlükleri sırasıyla 12.1 g/100 mL su ve 34.2 g/100 mL sudur .

Bu nedenle 90 - 12 = 78 g KNO3 çökecek, ama NaCl nin tümü çökelmeden çözeltide kalacaktır. Böylece başlangıçtaki KNO3 ın yaklaşık %90 ı saf olarak elde edilir. KNO3 kristalleri süzme ile çözeltiden ayrılır.

Laboratuarda kullanılan organik ve anorganik maddelerin çoğu bu yöntemle saflaştırılır. Genel olarak ayrımsal kristallendirme, çözünürlüğü sıcaklıkla düzenli bir biçimde artan ya da yüksek sıcaklıkta düşük sıcaklıktakine göre daha fazla çözünürlüğe sahip olan maddelerde daha iyi sonuç verir. Aksi takdirde kristallenecek maddenin çoğu çözelti soğutulurken çözeltide kalır. Ayrıca bu yöntemle saflaştırmada en iyi sonuç, çözeltideki safsızlıkların çok az olmasıyla alınabilir.

Ayrımsal damıtma
Sıvı-sıvı karışımlarını uçuculuk farkından ya da kaynama noktaları farkından yararlanarak ayırma yöntemidir. Bu yöntemle kaynama noktaları farkı 20C gibi çok az olan sıvılar bile ayrılabilmektedir. 3.18 Şekilde ayrımsal damıtma düzeneği gösteriliyor.

Başarılı bir uygulama için kaynama noktaları olabildiğince uzak sıvı karışımları seçilmelidir. Örneğin antifriz maddesi olan glikol (C2H6O2) 197°C de kaynar ve su+glikol karışımı kolayca ayrılabilir.

Endüstride sıvı havadan oksijen ve azot gazları ayrımsal damıtma ile ayrılır. Sıvı hava ısıtılınca önce azot (kaynama noktası: -196°C) sonra oksijen (kaynama noktası: -183°C) buharlaşır. Petrol de bu yolla ayrıştırılmaktadır.
EMEĞE SAYGI : TEŞEKKÜR ETMENİZ YETERLİ.
mahmut51 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Bu mesaj için mahmut51 kullanıcısına teşekkür edenler:
sementa.38 (21.03.10)
Sponsor
Araba Oyunları
Araba Oyunları
Beceri Oyunları
Beceri Oyunları
Kız Oyunları
Kız Oyunları
Macera Oyunları
Macera Oyunları
Cevapla

Bookmarks
  • Submit Thread to Facebook'da Paylaş Facebook'da Paylaş
  • Submit Thread to Google Google
  • Submit Thread to Twitter'a gönder Twitter'a gönder

Seçenekler


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Kimyadan çözünürlük ile ilgili sorular melek_busra Kimya 9. Sınıf 5 27.04.09 15:46
çözünürlük eren94 Kimya 9. Sınıf 2 08.03.09 22:26
TAMPON ÇÖZELTİLER ve kullanım alanları karamelek Kimya Ders Notları 0 12.01.08 13:26Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: Mostbet 03:22.

Her mesajin içeriginden, tamamen yazari sorumludur.
Mesaj içeriklerinden dolayi Forum yöneticileri ve moderatörleri sorumlu tutulamaz.
Ayrica bu site dosyalari kendi sunucusunda barindirmamaktadir ve sorumluluklari kaynaklara aittir.
Hak sahibinin talebi durumunda sitemizden kaldirilacaktir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 oyun oyna Ders izle

Önerileriniz, şikayetleriniz ve reklam vermek için adresi ile iletişime geçiniz.

Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by 3.6.0