Etüt Odası Öğrencilerin Buluşma Noktası  
Reklamı Kapat

En güzel oyunlar
oyun indir
sitesinden indirilir.

HD film izle Türk Edebiyatı Matematik Türkçe İngilizce Coğrafya
Go Back   Etüt Odası Öğrencilerin Buluşma Noktası > Lise Düzeyindeki Diğer Dersler (Soru-Cevap-Konu Anlatım) > Mesleki ve Teknik Eğitim > Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
Betwinner Forum Kuralları Yardım Üye Listesi Yeni Mesajlar


Bakugan Oyunları
Bakugan Oyunları
Geta Oyunları
Geta Oyunları
Altın Avcısı
Altın Avcısı
Zuma
Zuma
Friv
Friv

Cevapla
 
Seçenekler
Alt 20.11.10, 15:44   Yukarı Git #1
Yunus_ibb
Yunus_ibb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Mesajlar: 2
Teşekkürler Teşekkürleri: 0
0 mesajına 0 kere teşekkür edildi.

Cool gençlik turizmi nedir?


1-türkiyede hangi şehirlerde yapılır?
2-gençlik turizmi ile ilgili resimler
3-bununla ilgili makaleler..
4-5 kaynak göstermem gerekiyo birde bu ödeve
admin yardımcı olabilirmisin ??

Yunus_ibb isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Sponsor
Araba Oyunları
Araba Oyunları
Beceri Oyunları
Beceri Oyunları
Kız Oyunları
Kız Oyunları
Macera Oyunları
Macera Oyunları
Alt 04.12.10, 14:41   Yukarı Git #2
serhat4747
serhat4747 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Mesajlar: 5
Teşekkürler Teşekkürleri: 10
1 mesajına 1 kere teşekkür edildi.

Standart


A. GENÇL?K TUR?ZM?
15-24 yafl gruplar? aras?ndaki bireylerin anne, baba ve di¤er aile yak?nlar?
olmaks?z?n turizme kat?lmalar?d?r. Bir baflka tan?mlamaya göre de; gençlerin spor,
e¤lence, sosyal ve kültürel etkinliklere kat?lmak amac?yla yapm?fl olduklar?
seyahatlerdir.
Yap?lan araflt?rmalar, gençlerin turistik hareketlere kat?lma düzeyinin di¤er yafllardan
daha yüksek oldu¤unu göstermektedir. Bunun nedenleri ise;
* Gençlerin psikolojik yap?lar? gere¤i harekete, maceraya ve de¤iflime daha aç?k bir
kiflili¤e sahip olmas?,
* Gençlerin aile ba¤lar? ve sorumluluklar?n?n az olmas?,
* Konaklama yerlerinin seçiminde çok titiz davranmamalar? ve fazla konfor
aramamalar?d?r.
Resim 2.1 : Yaylalar?m?zda kurulan kamplardan bir görünüm.
Gençlik turizmi imkanlar?n? sa¤layan kurum ve kurulufllar hangileridir?
TUR?ZM 2
14
?
?
Ülkemiz gençlik turizmi için oldukça elverifllidir. Çünkü;
* Ülkemizin sosyal yap?s?, do¤al turistik kaynaklar? ö¤renci ve gençlik turizmine son
derece elverifllidir.
* Okullar?n tatilleri turistik geziler için yeterlidir.
* Ö¤renciler, kamu ulaflt?rma araçlar?nda indirimli tarifelerden yararlanmaktad?r.
Gençlik Turizmi ?mkanlar? Sa¤layan Kurum ve Kurulufllardan Baz?lar? fiunlard?r:
- Kültür ve Turizm Bakanl?¤? Turizm E¤itim Merkezleri (TUREM)
- Yüksek Ö¤renim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURT-KUR)
- Uluslararas? Kamplar
- Baflbakanl?k Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ü Merkez Gençlik Kamplar?
- Çevre ve Orman Bakanl?¤? Orman ?çi Dinlenme Yerleri
- Özel Tesisler
Ülkemiz içinde herhangi bir nedenle seyahat eden gençlerimiz ile yabanc?
ülkelerden gelen yabanc? gençler, belirtilen koflullar? tafl?mak kayd?yla bu tesislerden
yararlanabilmektedirler. Söz konusu tesisler Gençlik Turizmi Projesi içinde yurtiçi ve
yurtd?fl?ndaki gençlerin hizmetine sunulmaktad?r. Özel e¤itime tabi (görme, iflitme,
ortopedik, zihinsel özürlü) ö¤rencilere de imkanlar sa¤lanmal?d?r.
Bakanl?¤?m?z Okul içi Beden E¤itimi Spor ve ?zcilik Dairesi Baflkanl?¤? taraf?ndan
da ö¤rencilere yönelik e¤itim ve geliflim kamplar? düzenlenmektedir.
Ayr?ca; sosyal korunmaya muhtaç, çal?flkan ve kendi olanaklar? ile tatil yapamayan
ö¤renciler öncelikli olmak üzere 11-17 yafl aras? ilkö¤retim ve lise ö¤rencileri için
K?z?lay taraf?ndan gençlik ve sa¤l?k kamplar? aç?lmaktad?r.
Gençlik kamplar?nda; müzik, halk oyunlar?, resim, tiyatro, el sanatlar? vb. sportif
etkinlikler, ilk yard?m, sa¤l?k, do¤aya uyum ve do¤ay? koruma çal?flmalar? gibi
etkinlikler yap?lmaktad?r.
Gençlik kamplar?nda hangi etkinlikler yap?labilir?
ÖZET
15-24 yafl grubuna ait insanlar?n yaln?z bafllar?na veya ayn? yafl grubuna ait bireyler
ile birlikte yapm?fl olduklar? turizm etkinli¤ini gençlik turizmi olarak ifade edilir.
Gençlik Turizmi kapsam?nda ulusal ve Uluslararas? kamplar?n yan? s?ra gençlerin
bireysel ve grup olarak turlarla ve serbest olarak gerçeklefltirdikleri geziler de say?labilir.
Birçok ülke gençlik turizmi çerçevesinde baflta konaklama olmak üzere ulafl?m,
sa¤l?k ve beslenme hizmetlerini bedelsiz ya da çok düflük bir bedelle vermektedir.
TUR?ZM 2
15

serhat4747 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 04.12.10, 14:41   Yukarı Git #3
serhat4747
serhat4747 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Mesajlar: 5
Teşekkürler Teşekkürleri: 10
1 mesajına 1 kere teşekkür edildi.

Standart


Bİr teŞekÜr yeter

serhat4747 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks
  • Submit Thread to Facebook'da Paylaş Facebook'da Paylaş
  • Submit Thread to Google Google
  • Submit Thread to Twitter'a gönder Twitter'a gönder

Seçenekler
Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 08:42.

Her mesajin içeriginden, tamamen yazari sorumludur.
Mesaj içeriklerinden dolayi Forum yöneticileri ve moderatörleri sorumlu tutulamaz.
Ayrica bu site dosyalari kendi sunucusunda barindirmamaktadir ve sorumluluklari kaynaklara aittir.
Hak sahibinin talebi durumunda sitemizden kaldirilacaktir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 oyun oyna Ders izle

Önerileriniz, şikayetleriniz ve reklam Binomo vermek için adresi ile iletişime geçiniz.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by Freebet 3.6.0