Etüt Odası Öğrencilerin Buluşma Noktası  

HD film izle Türk Edebiyatı Matematik Türkçe İngilizce Coğrafya
Go Back   Etüt Odası Öğrencilerin Buluşma Noktası > İlköğretim Dersleri İçin Konu Testleri ve Ders Notları > Tüm Dersler > Sosyal Bilgiler Konu Testleri
**
Etüt Odası Facebook
Betwinner Mostbet Yardım Üye Listesi Yeni Mesajlar

Sosyal Bilgiler Konu Testleri 4, 5, 6, 7, 8. sınıflar Sosyal Bilgiler Ders Notları, konu testleri, yazılı soruları, tüm kitapların cevapları, ödev cevapları

Bakugan Oyunları
Bakugan Oyunları
Geta Oyunları
Geta Oyunları
Altın Avcısı
Altın Avcısı
Zuma
Zuma
Friv
Friv

Cevapla
 
Seçenekler
Alt 27.11.10, 11:55   Yukarı Git #1
To?g??
Özel Üye
To?g?? - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Mesajlar: 4.391
Teşekkürler Teşekkürleri: 214
788 mesajına 1630 kere teşekkür edildi.
Rep Bilgileri
Rep Gücü : 16
Rep Puanı : 10
Rep Seviyesi : To?g?? is on a distinguished road

Standart 8.Sınıf Sosyal Bilgiler Testi8.SINIF İNKILÂP TARİHİ DERSİ
Öğrenci Adı, Soyadı:
VELİ Adı ve imza:

1. Uşi Antlaşmasına göre Trablusgarp ve Bingazi İtalyanlara bırakılırken, dini yönden halifeye bağlı olacakları belirtilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti?nin bu yolla ulaşmak istediği bir amaç olamaz?
A. Halifenin nüfuzundan faydalanmak
B. Bölge insanı üzerindeki etkinliğini devam ettirmek
C. Halifeliğin maddi gelirlerinden yararlanmaya devam etmek
D. Buradaki insanları dini yönden korumaya çalışmak

2. Fransız İhtilali?nin etkilerinden Osmanlı Devleti?nin en az zararla çıkmasını sağlamak için ortaya atılmış olan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A.Türkçülük B.Batıcılık C.Turancılık D.Osmanlıcılık

3. Aşağıdaki Osmanlı?nın imzaladığı savaş-barış eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir?
A. Trablusgarp-Uşi
B. I.Balkan-Londra
C. II.Balkan-Bükreş
D. 93 Harbi-Berlin

4. Osmanlıcılık fikir akımı hangi savaş ile çöktü?
A.Trablusgarp B.II.Balkan
C.93 Harbi D.I.Balkan

5. Aşağıdaki olayların hangisi ile İttihat ve Terakki Cemiyeti?nin bir bağlantısı yoktur?
A. Bab-ı Ali Baskını
B. II. Meşrutiyet?in ilanı
C. Trablusgarp Savaşı
D. 93 Harbi

6. Aşağıdakilerden hangisi II.Balkan Savaşı sonunda Balkan devletlerinin kendi aralarında imzaladığı antlaşmadır?
A. Bükreş B. İstanbul
C. Atina D. Londra
7. II.Abdülhamit?in tahttan indirilmesini sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A. Bab-ı Ali Baskını B. 31 Mart Olayı
C. 93 Harbi D. I.Dünya Savaşı

8. I.Bulgaristan
II.Yunanistan
III.Trablusgarp
IV.Ege Adaları
Aşağıdakilerden hangisinde II.Meşrutiyet sonrasında kaybedilen topraklar doğru olarak verilmiştir?
A. I ve II B. I, II ve III
C. I, III ve IV D. III ve IV

9. Osmanlı Devleti, II.Balkan Savaşı ile aşağıdakilerden hangisini kurtarmıştır?
A. Batı Trakya B. Doğu Trakya
C. Makedonya D. Rodos ve 12 Ada

10. Aşağıdakiler kronolojik olarak sıralandığında hangisi önce gelmelidir?
A. I.Balkan Savaşı B. Bab-ı Ali Baskını
C. Trablusgarp Savaşı D. II.Meşrutiyet?in İlanı


11. ?Teşkilat-ı Mahsusa? örgütünün Osmanlı?da ki önemi nedir?
A. Devletin resmi polis teşkilatı
B. Devletin özel askeri birliği
C. İttihat Terakki Cemiyeti?ne bağlı gizli bir örgüt
D. İttihat Terakki Cemiyeti?nin yönetim organı

12. Mondros imzalandıktan sonrada Osmanlı topraklarında ilk işgal edilen yer aşağıdakilerden hangisidir?
A. Musul B. Dörtyol C. Hatay D. İzmir

13. Azınlık Cemiyetlerinin resmi dayanakları nedir?
A. Wilson Prensipleri B. Amiral Bristol Raporu
C. Mondros Ateşkesi D. Paris Barış Konferansı

14. Turancılık fikir akımının çöktüğü cephe aşağıdakilerden hangisidir?
A. Kanal B. Kafkas
C. Çanakkale D. Hicaz-Yemen

15. I. Kanal
II. Kafkas
III. Çanakkale
IV. Irak
V. Hicaz-Yemen
I.Dünya Savaşı?nda Osmanlı Devleti?nin savaştığı cephelerden hangileri savunma amaçlıdır?
A. I ve II B. I ve III
C. III, IV ve V D. II ve IV

16. Osmanlı Devleti?nin Turancılık fikir akımını en çok destekleyen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A. Almanya B. Avusturya C. İtalya D. Fransa

17. Aşağıdakilerden hangisi milli cemiyetlerden değildir?
A. Kilikyalılar B. Milli Kongre
C. Reddi İlhak D. Teali İslam

18. Dünya barışı için Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) kurulmasını öneren devlet hangisidir?
A. Fransa B. İngiltere C. Osmanlı D. ABD

19. I.İzmir?in İşgali
II.Mustafa Kemal?in Samsun?a çıkışı
III.Amasya Tamimi
IV.Misak-ı Milli?nin Mebusan Meclisi?nde kabulü
V.TBMM?nin açılması
Yukarıdaki olayların kronolojik olarak doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A. II-III-I-IV-V B. I-II-III-IV-V
C. II-IV-III-I-V D. III-IV-I-II-V

20. Ulusal egemenlik düşüncesi aşağıdakilerden hangisinde ilk kez belirtilmiştir?
A. Amasya Genelgesi B. Amasya Görüşmeleri
C. Erzurum Kongresi D. Sivas Kongresi

21. I. Bölgesel Kurtuluş
II. Ulusal Kurtuluş
III. Manda ve Himaye
IV. Teslimiyetçilik
Yukarıdaki anlayışlardan hangisi veya hangileri Mustafa Kemal?in kurtuluş için düşündüğü çarelerdendir?
A. I ve II B. I ve III C. Yalnız I D. Yalnız II
22. Sivas Kongresi?nde komutan atamasının gerçekleştirilmesinin Temsil Kurulu?na,
I. yargı gücü
II. yasama gücü
III. yürütme gücü
özelliklerinden hangilerini kazandırdığı söylenebilir?
A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve II

23. Mustafa Kemal aşağıdaki gelişmelerden hangisi öncesinde ordudan ayrılmıştır?
A. Havza Bildirgesi?nin ilan edilmesi
B. Amasya Görüşmeleri?nin yapılması
C. Amasya Genelgesi?nin yayımlanması
D. Erzurum Kongresi?nin toplaması

24. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi?nde Mustafa Kemal hangi ilden milletvekili seçilmiştir?
A.Ankara B.Erzurum C.Amasya D.Selanik

25. İlk TBMM için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A. Düşmanı yurttan kovmuşlardır.
B. 1921 Anayasasını kabul etmişlerdir.
C. Ankara?yı başkent ilan etmişlerdir.
D. Saltanatı kaldırmışlardır.

26. Aşağıdakilerden hangisinin Milli Mücadelenin başarıya ulaşmasını bir süre de olsa geciktirdiği söylenemez?
A. Azınlık cemiyetlerinin çalışmaları
B. TBMM?nin yaşadığı ekonomik sıkıntılar
C. İstanbul Hükümeti?nin tutumu
D. Direniş cemiyetlerinin kurulması

27. Aşağıdakilerden hangisi ilk TBMM?de Türk milletini temsil eden farklı düşünce ve anlayıştaki milletvekillerinin ortak amacıdır?
A. Saltanatı kaldırmak
B. Çağdaş ve laik bir anayasa hazırlamak
C. Cumhuriyet rejimine geçmek
D. Misak-ı Milli?yi gerçekleştirmek

28. Aşağıdakilerden hangisi TBMM?nin ilk kararlarından biri değildir?
A. Saltanat ve halifelik kaldırılacaktır.
B. Meclisin üstünde hiçbir güç yoktur.
C. Yasama ve yürütme yetkisi meclise aittir.
D. Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır.

29. Aşağıdaki işgal bölgeleri ve işgal eden devlet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A. İzmir-Yunanistan B. Hatay-Fransa
C. Musul-İngiltere D. Konya-Fransa

30. Sakarya Savaşı öncesi Tekalif-i Milliye Emirlerinin yayınlanmasının,
I. Dış borçları bütünüyle ortadan kaldırma
II. Ordunun ihtiyaçlarını karşılama
III. Topyekün seferberliğe hazırlanma
amaçlarının hangilerine yönelik olduğu söylenebilir?
A. Yalnız I B. Yalnız II
C. Yalnız III D. II ve III

31. Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu hareketini, dolaylı olarak da olsa, destekleyen devletler aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?
A. İtalya-Fransa-Ermenistan
B. Almanya-Rusya-İtalya
C. Afganistan-İtalya-Rusya
D. Almanya-Rusya-Afganistan

32. I. Ankara Antlaşması (TBMM-Fransa)
II. Londra Konferansı
III. Mudanya Ateşkesi
IV. Lozan Barışı
Yukarıdaki olayları kronolojik olarak aşağıdakilerden hangisi doğru vermiştir?
A. I-II-III-IV B. II-I-III-IV
C. III-I-II-IV D. I-III-IV-II


33. 1 Kasım 1922 Saltanatın kaldırılması ile resmen sona eren Osmanlı kaç yıl yaşamıştır?
A. 600 B. 700 C. 621 D. 623


34. Lozan Antlaşması?nda aşağıdaki konulardan hangisi Misak-ı Milli kararlarına uygun olarak çözümlenmiştir?
A.Güney Sınırı B.Kapitülasyonlar
C.Boğazlar D.Batı Trakya

35. Azınlıkların da Türk vatandaşı kabul edilmesi Atatürk İlkeleri?nden hangisi ile açıklanabilir?
A. Halkçılık B. Cumhuriyetçilik
C. Laiklik D. Devletçilik

36. Mustafa Kemal, I. Dünya Savaşı?nda Doğu Cephesi?nde Ruslarla mücadele etmiştir.
Mustafa Kemal, Doğu Cephesi?nde Ruslardan aşağıdaki hangi iki şehrimizi kurtarmıştır?
A. Muş - Bitlis
B. Erzurum ? Sivas
C. Erzurum ? Bitlis
D. Muş ? Sivas

37. Atatürk?ün değişik alanlarda gerçekleştirdiği inkılâplar, onun hangi kişisel özelliğini gösterir?
A. Eğitimciliğini
B. Çok cepheliliğini
C. Yöneticiliğini
D. Rehberliğini

38. Atatürk?ün, ?Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yetmez. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gereklidir.? sözü onun hangi özelliğini yansıtmaktadır?
A. Önder oluşu
B. İnkılâpçılığı
C. İleri görüşlülüğü
D. Birleştirme ve bütünleştirme gücü

39. Mustafa Kemal aşağıdaki hangi tarihler arasında askerlik hayatını sürdürmüştür?
A. 1905 ? 1919 B. 1905 ? 1923
C. 1911 ? 1919 D. 1911 ? 1923

40. Atatürk, ?Millet; dil, kültür ve ülkü birliği ile birbirine bağlı vatandaşların oluşturduğu bir siyasi ve sosyal toplumdur.? sözüyle aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir?
A. Din birliği B. Tarih birliği
C. Dil birliği D. Mefkûre birliği


ALINTIDIR.
Herkes görünene aldanmaya hazırdı.Çünkü görünene aldanmak, hayatı dayanılır kılmanın ilk şartıydı...
To?g?? isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Sponsor
Araba Oyunları
Araba Oyunları
Beceri Oyunları
Beceri Oyunları
Kız Oyunları
Kız Oyunları
Macera Oyunları
Macera Oyunları
Cevapla

Bookmarks
  • Submit Thread to Facebook'da Paylaş Facebook'da Paylaş
  • Submit Thread to Google Google
  • Submit Thread to Twitter'a gönder Twitter'a gönder

Seçenekler
Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: Mostbet 17:46.

Her mesajin içeriginden, tamamen yazari sorumludur.
Mesaj içeriklerinden dolayi Forum yöneticileri ve moderatörleri sorumlu tutulamaz.
Ayrica bu site dosyalari kendi sunucusunda barindirmamaktadir ve sorumluluklari kaynaklara aittir.
Hak sahibinin talebi durumunda sitemizden kaldirilacaktir.
Sponsorlar :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695

Önerileriniz, şikayetleriniz ve reklam vermek için adresi ile iletişime geçiniz.

Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner Betwinner
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by 3.6.0