Etüt Odası Öğrencilerin Buluşma Noktası  
Reklamı Kapat

En güzel oyunlar
oyun indir
sitesinden indirilir.

HD film izle Türk Edebiyatı Matematik Türkçe İngilizce Coğrafya
Go Back   Etüt Odası Öğrencilerin Buluşma Noktası > Tarih - İnkılap Tarihi > Tarih - İnkılap Tarihi Yazılı Soruları ve Sonuçları > Tarih - İnkılap Tarihi 11. Sınıf Y.Sor.
Etüt Odası Facebook
Betwinner Forum Kuralları Yardım Üye Listesi Yeni Mesajlar


Bakugan Oyunları
Bakugan Oyunları
Geta Oyunları
Geta Oyunları
Altın Avcısı
Altın Avcısı
Zuma
Zuma
Friv
Friv

Cevapla
 
Seçenekler
Alt 07.01.10, 18:19   Yukarı Git #1
abdullah1354
abdullah1354 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Mesajlar: 66
Teşekkürler Teşekkürleri: 22
24 mesajına 78 kere teşekkür edildi.

Smile T.C. İNKILAP TARİHİ ÖRNEK 2. YAZILI SORULARI çözümü


- Aşağıdaki Erzurum Kongresi kararlarınınHangisinde ulusal egemenliğe vurgu yapılmıştır?

A) Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür.


Parçalanamaz


B) Manda ve himaye kabul edilemez


C) Ulusal gücü etkin, ulusal iradeyi egemen


kılmak esastır.


D) Azınlıklara ulusal bütünlüğü bozucu haklar verilemez

2- Milli mücadeleye karşı olan zararlı cemiyetler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İstanbul Hükümeti tarafından desteklenmişlerdir.


B) Kurtuluşu manda ve himaye fikrinde görmüşlerdir.


C) Milli bağımsızlık ilkesini benimsediler


D) Padişah ve halifeye bağlılıklarını bildirmişlerdir.

3-Mustafa Kemal Osmanlı Devleti'nde aşa*ğıdaki görevlerden hangisini yerine geti*rirken istifa etmiştir?

A)Başkomutanlık


B)Yıldırım Orduları komutanlığı


C)Kurmay Subaylık


D)Dokuzuncu Ordu müfettişliği

4- Mondros Ateşkes Antlaşması'nda yer alan aşağıdaki şartlardan hangisi itilaf Devletleri'nin, Türk vatanında yapacakları işgallere "hukuki dayanak" sağlamak amacıyla konmuştur?

A) Osmanlı donanması itilaf Devletleri'nin denetimine bırakılacak.


B) Osmanlı Ordusu terhis edilecek.


C) Boğazlar, itilaf Devletleri'ne açılacak.


D) İtilaf Devletleri güvenliklerini tehlikede gördük*lerinde herhangi bir stratejik bölgeyi veya yeri işgal edebilecek.


5-Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıktığında milli mücadele için İstanbul Hükümeti'nden bir fayda beklenemeyeceğini biliyordu. Milli mücadele için halkın bilinçlenmesinin ve teşkilatlanmasının ge*rekliliğinin bilincindeydi.


Mustafa Kemal Paşa bu amaca ulaşmak için aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?


A)İstanbul Hükümeti'yle görüşmeler yapmış.


B)İtilaf devletlerinin desteğini almaya çalışmış.


C)Genelge ve kongreler düzenlemiş. ,


D)Azınlıkların faaliyetlerini engellemeye çalış*mış

6- 22 Haziran 1919'da yayınlanan Amasya Genelgesi'nde aşağıdakilerden hangisiy*le ilgili karar yoktur?


A)Ulusal bir kongrenin toplanması


B)Ulusal bağımsızlık


C)Dış borçlar


D)Ulusal egemenlik

7- Mondros Ateşkes Antlaşması'na göre;


? Osmanlı orduları terhis edilecek


? Osmanlı donanması, silah ve cephanesi itilaf


Devletleri'ne teslim edilecektir.


Bu madde ile ilgili;


I-Türk milletinin savunma gücü ortadan kaldırılmıştır.


II. İşgalleri kolaylaştırmak hedeflenmiştir.


III. Türk ordusu Avrupa tarzında yeniden düzenlenmiştir.


bu yargılardan hangilerine ulaşılamaz?

A) I ? II - III B) Yalnız I C) II ve III D) Yalnız III

8- Mustafa Kemal Samsun?a çıktıktan sonra Havza ve Amasya genelgelerini yayınlamıştır. Çeşitli illerde kongreler düzenlemiştir.

Böyle bir çabayla M. Kemal aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olamaz?

A)Türk milletini düşman işgaline karşı uyarmak


B)İstanbul Hükümetinin devamını sağlamak


C)Milli birliği sağlamaya çalışmak


D)Vatanı düşmanlardan kurtarmak

9- Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir.


Buna göre Mondros Ateşkes Antlaşmasının


hangi sonucu Osmanlı Devleti'nin fiilen sona


erdiğini gösterir?


A) Anadolu'da işgallerin başlaması


B) İstanbul ve boğazların itilaf Devletleri tarafından işgal edilmesi


C) Osmanlı ordularının terhis edilmesi


D) Ulaşım ve haberleşmenin itilaf Devletleri denetiminde olması

10-Atatürk'e: "Ordu ve para yok" dediklerinde O: "Kurulur ve bulunur' yanıtını vermiştir.


Bu olay, Atatürk'ün hangi kişisel özelliği*ni yansıtmaktadır?

A) Ümitsizliğe yer vermemesi


B) Alçak gönüllülüğünü


C)Yöneticiliğini


D) İleri görüşlülüğünü

11- Amasya Genelgesinde yer alan maddelerden bazıları şunlardır:


I- Vatanın bütünlüğü ulusun bağımsızlığı tehlikededir.


II- Sivas?ta ulusal bir kongre düzenlenecektir.


III- Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.


IV- Kongreye katılacak delegeler hemen yola çıkacaklardır

Buna göre Kurtuluş Savaşının gerekçesini, dayanağını belirten maddeler hangileridir?

A) I-II B) I - III C) I ?IV D) III ? IV

12- Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Ke*mal'in kişisel özellikleriyle bağdaşmaz?

A)Milletine büyük bir sevgiyle bağlı olması


B)Bağımsızlığa önem vermesi


C)Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmaması


D)Başarılarıyla her zaman gurur duyması (başarılarını millete mal eder)


13-Atatürk "Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, ba*ğımsız, şanlı yüksek bir toplum olarak yaşa*tır ya da milleti esarete ve sefalete sürükler" demiştir.

Atatürk yukarıdaki sözünde bağımsız bir toplum olarak yaşamak için aşağıdaki*lerden hangisine önem verilmesini iste*miştir?

A)Vatan ve millet sevgisine


B)Eğitim düzeyinin yükseltilmesine


C)Ulusal Bağımsızlığın korunmasına


D)Toplum çıkarlarına

14- Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra;


? Türk ordusunun terhis edilmesi


? Anadolu?da işgallerin başlaması


? İstanbul Hükümeti'nin işgaller konusunda sessiz kalması


Bu gelişmeler öncelikle aşağıdakilerden han*gisine neden olmuştur?

A) Sevr Antlaşmasının imzalanmasına


B) TBMM'nin açılmasına


C) Bölgesel direniş hareketleri ve cemiyetlerin kurulmasına


D)Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin toplanma*sına

15-Mondros Ateşkes Antlaşması'nda;


? Osmanlı Ordusu'nun terhis edilmesi


? Haberleşme, ulaşım araçlarına el konulması


? Boğazların işgal edilmesi


Yukarıdaki gelişmelerin, aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenemez?


A)Osmanlı Devleti'nin teslim alındığına


B) Osmanlı güvenlik sisteminin çöktüğüne


C) Türk ulusal hareketinin yok edildiğine (yeni başlıyor ne yok olması )) )


D) Osmanlı Devleti'nin bağımsızlığını yitirdiğine

16- Aşağıda eşleştirilen cemiyetlerden hangisi*nin amaçları birbirine zıttır?

A) Etnik-i Eterya -Mavri Mira


B) Kürt Teali-Teali İslam cemiyeti [ burda şüpheye giriyorum ya b ya c ]


C) Alyans israilit-Reddi ilhak [genede c dir israil bağımsızlık milli mücadele]


D) İngiliz Muhipler cemiyeti-Sulh Selameti Os*maniye fırkası


17-Osmanlı Devleti'nin Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalamasında;


I. Wilson ilkeleri'nin geçerliliğine güvenilmesi


II. Padişahın İngilizlere güvenmesi


III. Devletin savaşacak gücünün kalmaması


gibi etkenlerden hangileri rol oynamıştır?

A) I ? II B) I - II ? III C) Yalnız I D) Yalnız II

18- Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Türk Milleti'nin direniş örgütleri kurmaya yönelmesinde, aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu söylenemez?

A)Azınlıkların işgalci güçlerle birlikte hareket etmesi


B) Osmanlı Ordusu'nun dağıtılması


C) Mustafa Kemal'in Suriye'den İstanbul'a gelmesi


D)Osmanlı yönetiminin işgallere tepkisiz kalması

19-Atatürk bir konuşmasında: "Sanatkâr el öpmez; sanatkârın eli öpülür." diyerek a*şağıdakilerden hangisini vurgulamak is*temiştir?


A) Sanatkârların yaşlı kişiler olduğunu


B) Topluma yön verecek yeterli düzeyde sanatçılarımızın olmadığına


C)Toplumun sanatkâra önem vermesi ge*rektiğini


D) Sanatkârların kültürümüzü yeterince yansıtamadığını

20- Aşağıdakilerden hangisi azınlıklarca kurulan cemiyetlerin ortak özellikleri arasında yer almaz?

A) Bağımsız devlet kurmak


B) Bulundukları bölgelerde işgallere uygun


ortam hazırlamak


C) Türk halkını sindirmek


D) Ulusal harekete destek olmak

21- Mustafa Kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmamıştır?


A)Kafkasya B)Çanakkale C) Trablusgarp D) Sibirya

22- Aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu Müdafaa - i Hukuk Cemiyeti'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nin Ermenilere verilmesini engellemek amacıyla yaptığı çalış*malardan birisi olarak düşünülemez?


A) Bölgeden Türk göçünün engellenmesi


B) Bölgede tarihi ve kültürel araştırmalar yapılmasını teşvik etmesi


C) Doğu Anadolu'nun Türk yurdunun ayrılmaz bir parçası olduğunu savunma*sı


D) Osmanlı Devleti'nden ayrılmak için faali*yet

23- İşgallere karşı önceleri basın, yayın ve hu*kuki yollardan mücadele eden Ulusal cemi*yetler, bu durumun başarılı olamaması üze*rine silahlı mücadele kararı almışlardır.

Aşağıdaki etkenlerden hangisi bu duru*ma sebep olarak gösterebilir?

A) Mücadelenin teşkilatlı olarak başlaması


B) Ulaşım ve iletişim hatlarının itilaf Devlet*leri'nin kontrolüne girmesi


C) İstanbul'un işgal edilmesi


D) Paris Barış Konferansı'nda alınan karar*lar

24- Aşağıdakilerden hangisi milli çıkarları*mızla bağdaşmayan, milli birlik ve bera*berliğimizi bozucu, işgalci devletlerin destek ve yardımıyla Türkler tarafından kurulmuş cemiyetlerden birisidir?

A) İngiliz Muhipleri Cemiyeti [adından belli ingizliz ]


B) Reddi -ilhak Cemiyeti


C) Kilikyalılar Cemiyeti


D) Milli Kongre Cemiyeti

25- Genelgeler ve kongrelerde alınan kararlar ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Vatan bir bütündür bölünemez ? Erzurum Kongresi


B)İst. Hükümetinin Temsil heyetini tanıması - Erzurum Kongresi [erzurum yerine amasya görüşmeleri olacak


C) Milli Mücadelenin amacının belirtilmesi ? Amasya Genelgesi


D) Milli cemiyetlerin birleştirilmesi ? Sivas Kongresi


bir teşekkürü çok görmeyelim emeğe saygı
Dökülen yapraklar hüzün Kuruyan topraklar hüzün Çatlayan dudaklar hüzün Hep bir hüzün varnedense
abdullah1354 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Bu mesaj için abdullah1354 kullanıcısına teşekkür eden 7 üyemiz:
chiba (13.01.10), DaraDevilt (11.01.11), denisssz (08.01.10), sevcan taş (12.01.11), SiyahGÜl (06.01.11), tvfk (07.01.10), [email protected]@moz (10.01.10)
Sponsor
Araba Oyunları
Araba Oyunları
Beceri Oyunları
Beceri Oyunları
Kız Oyunları
Kız Oyunları
Macera Oyunları
Macera Oyunları
Alt 14.01.10, 21:55   Yukarı Git #2
nosman
Avatar Yok
Mesajlar: 3
Teşekkürler Teşekkürleri: 0
0 mesajına 0 kere teşekkür edildi.

Standart


11. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı (Ortak) Sınavı

Aşağıdakilerden hangisi atatürkün eserlerinden biri değildir?
a) Çankaya
b) Nutuk
c) cumalı ordugahı
d) bölüğün muharebe talimi

2) atatürkün samsuna çıkışı ile tbmm nin açılışı arasında kaç ay geçmiştir?
a) 3
b) 9
c)11
d)16
e)20

3) Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşının sonuçlarından biri değildir?

A)Rusya?da Çarlık yıkıldı
B )I.Dünya savaşının süresi uzadı
C)Müttefik Donanması ilk yenilgisini aldı
D)Ege Adaları elimizden çıktı.
E)Rusya Müttefiklerinden yardım alamayınca rejim değişikliğine uğradı.

4) II.Balkan Savaşı sonrasında İstanbul Antlaşması Osmanlı Devleti ile hangi devlet arasında imzalanmıştır?

A)Romanya
B )Yunanistan
C)Karadağ
D)Sırbistan
E)Bulgaristan


5) Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi Balkan Savaşları sonucunda imzalanan antlaşmalardan biri değildir?

A)Londra Antlaşması
B )Edirne Antlaşması
C)İstanbul Antlaşması
D)Atina Antlaşması
E)Bükreş Antlaşması

6)Aşağıdakilerden hangisi I.Balkan Savaşı?na katılmadığı halde II. Balkan Savaşı?na katılmıştır?

A)Bulgaristan
B )Karadağ
C)Romanya
D)Yunanistan
E) Sırbistan

7)İlk kez Erzurum Kongresi?nde oluşturulan ve Sivas Kongresi?nde bütün yurdu kapsayacak şekilde yetki alanı genişletilen Temsil Heyeti, Anadolu Hareketi?nin bir anlamda ?gayrı resmi hükümeti? oldu.
Yukarıdaki bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)Erzurum Kongresi?nin temsil gücünün hakkının bölgesel olduğu
B)Temsil Heyeti?nin hükümet gibi hareket ettiği
C)Örgütlenme döneminde yürütme görevini Temsil Heyeti?nin üstlendiği
D)Temsil heyeti?nin, İstanbul Hükümeti?nin kararlarını uyguladığı
E)Temsil Heyeti?nin seçimle oluştuğu

8) Mondros Ateşkes Antlaşması?nda, ?İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehlikede gördükleri stratejik noktaları işgal edebileceklerdir.? Hükmü yer almıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, Türk halkının bu maddeye karşı gösterdiği tepkilerden biri değildir?

A)Direniş cemiyetlerinin kurulması
B)Bölgesel kongrelerin toplanması
C)Protesto mitinglerinin yapılması
D)Kuvayi Milliye?nin kurulması
E)Azınlık isyanlarının çıkması

9) Dokuzuncu Ordu Müfettişi göreviyle Havza?da bulunan Mustafa Kemal, kendisine bağlı komutanlıklar ve valiliklerden; sadrazam ve hatta padişaha, Paris Barış Konferansı?na gidecek delegelerin ulusun tam bağımsızlığı ve yurtta çoğunluğun azınlıklara feda edilmemesi ilkelerini savunacak kişiler olması gerektiğini belirten telgraflar çekilmesini istemiştir.
Mustafa Kemal?in bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Mustafa Kemal?in, yetkileri çerçevesinde hareket ettiğinin
B) Mustafa Kemal?in, yetkileriyle ilgili talimatı kendisinin yazdırdığının
C) İstanbul Hükümetinin ulusal çıkarları koruyamayacağından endişe edildiğinin
D) Milletin padişaha bağlılığından çekinildiğinin
E) Tüm vali ve komutanların Mustafa Kemal?i desteklemek zorunda olduğunun

10) Atatürk Erzurum Kongresi sırasında, ?Anadolu, savunmasıyla yalnızca kendi hayatıyla ilgili görevi yerine getirmiyor, belki bütün Doğu?ya yönelik saldırılara set çekiyor.? demiştir.
Atatürk?ün bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini vurguladığı savunulabilir?

A) Anadolu savunmasının işgallerin hemen ardından milis güçleriyle başladığını
B) Sömürgeciliğe karşı koymanın, hedef olabilecek diğer ülkeleri de koruyucu etkilerinin olduğunu
C) Anadolu savunmasının dünyada pek çok örneğinin bulunduğunu
D) Uluslar arasında siyasi, ekonomik ve askerî ilişkilerin giderek öneminin azaldığını
E) Sömürgecilik hareketlerinin yeni başlamış olduğunu

11) I.TBMM?de hükümet üyelerinin meclis içinden tek tek seçilmesi ve başkanının meclis başkanı olması, hükümetin aşağıdakilerden hangisine dayandığını gösterir?

A) Meclis hükümeti sistemine
B) Güçler birliği ilkesine
C) Kabine sistemine
D) Misak-ı Milli ilkelerine
E) Kanuni Esasi?ye

12)Üyeleri halkın seçimi ile belirlenmiş olan I.TBMM, millet iradesinin üstünlüğünü aşağıdakilerden hangisi ile sağlamıştır?

A) Yasama,yürütme ve yargı yetkilerini kendisinde toplamasıyla
B) Rejimin adını belirlemesiyle
C) TBMM?nin süreklilik özelliğini vurgulamasıyla
D) Kabine sistemine geçiş yapmasıyla
E) Meclis başkanını aynı zamanda hükümet başkanı olarak kabul etmesiyle

13) Mustafa Kemal Damat Ferit?in yerine sadrazam olarak getirilen Ali Rıza Paşa?ya çektiği telgrafta,yeni hükümetin Erzurum ve Sivas Kongreleri?nde saptanan ilkelere ve ulusun amaçlarına uyması durumunda Kuvay-ı Milliye?nin hükümete yardımcı olacağını belirtmiştir.
Bununla aşağıdakilerden hangisi belirtilmek istenmiştir?

A) İstanbul Hükümeti?nin Kuvay-ı Milliye kararlarına uyduğu
B) İstanbul Hükümeti?nin Anadolu hareketine çekilmek istendiği
C) Kuvay-ı Milliye?nin giderek güçlenmesinden endişe duyulduğu
D) Yalnızca Kongre kararlarının geçerli olacağı
E) Kuvay-ı Milliye?nin Kongre kararıyla oluştuğu

14) 1919?da ülke çapında seçimler yapılmış,bu seçimleri Mustafa Kemal?in de üye olduğu Müdafaa-i Hukuk yanlıları kazanmıştır. Padişah, seçimleri ittihatçıların kazandığını ileri sürerek Mebuslar Meclisi?nin toplanmasını geciktirmeye çalışmıştır.
Padişahın bu tutumu, aşağıdakilerin hangisinden endişe duyduğunu gösterir?

A) Anadolu?nun işgal edilmesi
B) İşgalci devletler arasında görüş ayrılığı çıkması
C) Anlaşma Devletleri?nin meclisi kapatması
D) Meclis?te padişah iradesinin etkisiz kalması
E) Anlaşma Devletleri?nin birliklerinin İstanbul?a gelmesi


15) Aşağıdakilerden hangisi son Osmanlı Mebusan
Meclisi?nin onayından geçmiştir?
A)Takrir-i Sükun Kanunu
B)Hıyanet-i Vataniye Kanunu
C)Misak-ı Milli
D)istiklal Mahkemeleri
E)Tekalif-i Milliye Emirleri

16)Sovyet Rusya,Çarlık Rusyası?nın Berlin Antlaşması?yla Osmanlı Devleti?nden aldığı yerleri, I.Dünya Savaşı?ndan çekildiğini belirten Brest-Litovsk Antlaşması ile Osmanlı Devleti?ne iade etmiş;ancak Anlaşma Devletleri bu kararı geçersiz saymıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A)Bağımsız devlet sayısının arttığının
B)Sovyet Rusya?nın diğer devletlerle ilişkilerinin Çarlık Rusyası?nınkinden farklı olduğunun
C)Anlaşma Devletleri arasında görüş ayrılığı olduğunun
D)Osmanlı Devleti?nin Avrupa devletler hukukundan yararlandığının
E)I.Dünya savaşı öncesinde kurulan ittifakların aynen devam ettiğinin


17)I.Dünya Savaşı?nda yenilen Almanya, Versay Antlaşması?yla Polonya?ya bırakmış olduğu yerleri geri almak için,daha sonra Polonya?nın Batı bölgesini işgal etmiştir.Almanya?nın bu tutumu karşısında İngiltere ve Fransa barışı korumaya çalışmışlarsa da II.Dünya Savaşı?nın çıkmasını engelleyememişlerdir.
Bu durum I. ve II.Dünya Savaşları arasında nasıl bir ilişki olduğunu gösterir?

A)İki savaşta da çok sayıda cephe açılmıştır.
B)I.Dünya Savaşı öncesindeki bloklaşmalar günümüze kadar devam etmiştir.
C)Savaşın ikisi de aynı hükümleri içeren antlaşmalarla sonuçlanmıştır.
D)Birinci savaşın sonucu ikinci savaşın başlamasına ortam hazırlamıştır.
E)İki savaşın sonunda da Avrupa?nın siyasi yapısı korunmuştur.

18)Bazı büyük devletlerin, Osmanlı Devleti?ni I.Dünya Savaşı?na sokmaya çalışmalarından Osmanlı Devleti?nin hangi özelliği önemli bir etken olmuştur?

A)Askeri gücü
B)Jeopolitik konumu
C)Savaş tecrübesi
D)Ekonomik gücü
E)Siyasal yapısı

19) Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal ile Türk Milleti arasında karşılıklı gelişen güven duygusundan doğan bir sonuç değildir?

A)Cumhuriyetin kurulması
B)Kurtuluş Savaşı?nın kazanılması
C)TBMM?nin kurulması
D)Kadınlara siyasal haklar tanınması
E)Kurtuluş Savaşı döneminde mahalli derneklerin kurulması

20).Sivas Kongresi gündeminde yer alan maddelerden bazıları şunlardır:
I.Yabancı işgallere karşı direnme
II.Tutuklanması için emir verilen Mustafa Kemal?in Kongre başkanlığına seçme
III.Amerikan mandasını reddetme
IV.Ali Fuat Paşa?yı Umum Kuvay-ı Milliye Kumandanlığı?na atama
Bu maddelerden hangileri,kayıtsız şartsız bağımsızlığın amaçlandığını gösterir?

A)I veII B)I ve III C)II ve III D)II ve IV E)III ve IV

nosman isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 01.02.10, 20:25   Yukarı Git #3
abdullah1354
abdullah1354 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Mesajlar: 66
Teşekkürler Teşekkürleri: 22
24 mesajına 78 kere teşekkür edildi.

Smile


Alıntı:
nosman Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
11. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı (Ortak) Sınavı

Aşağıdakilerden hangisi atatürkün eserlerinden biri değildir?
a) Çankaya
b) Nutuk
c) cumalı ordugahı
d) bölüğün muharebe talimi

2) atatürkün samsuna çıkışı ile tbmm nin açılışı arasında kaç ay geçmiştir?
a) 3
b) 9
c)11
d)16
e)20

3) Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşının sonuçlarından biri değildir?

A)Rusya?da Çarlık yıkıldı
B )I.Dünya savaşının süresi uzadı
C)Müttefik Donanması ilk yenilgisini aldı
D)Ege Adaları elimizden çıktı.
E)Rusya Müttefiklerinden yardım alamayınca rejim değişikliğine uğradı.

4) II.Balkan Savaşı sonrasında İstanbul Antlaşması Osmanlı Devleti ile hangi devlet arasında imzalanmıştır?

A)Romanya
B )Yunanistan
C)Karadağ
D)Sırbistan
E)Bulgaristan


5) Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi Balkan Savaşları sonucunda imzalanan antlaşmalardan biri değildir?

A)Londra Antlaşması
B )Edirne Antlaşması
C)İstanbul Antlaşması
D)Atina Antlaşması
E)Bükreş Antlaşması

6)Aşağıdakilerden hangisi I.Balkan Savaşı?na katılmadığı halde II. Balkan Savaşı?na katılmıştır?

A)Bulgaristan
B )Karadağ
C)Romanya
D)Yunanistan
E) Sırbistan

7)İlk kez Erzurum Kongresi?nde oluşturulan ve Sivas Kongresi?nde bütün yurdu kapsayacak şekilde yetki alanı genişletilen Temsil Heyeti, Anadolu Hareketi?nin bir anlamda ?gayrı resmi hükümeti? oldu.
Yukarıdaki bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)Erzurum Kongresi?nin temsil gücünün hakkının bölgesel olduğu
B)Temsil Heyeti?nin hükümet gibi hareket ettiği
C)Örgütlenme döneminde yürütme görevini Temsil Heyeti?nin üstlendiği
D)Temsil heyeti?nin, İstanbul Hükümeti?nin kararlarını uyguladığı
E)Temsil Heyeti?nin seçimle oluştuğu

8) Mondros Ateşkes Antlaşması?nda, ?İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehlikede gördükleri stratejik noktaları işgal edebileceklerdir.? Hükmü yer almıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, Türk halkının bu maddeye karşı gösterdiği tepkilerden biri değildir?

A)Direniş cemiyetlerinin kurulması
B)Bölgesel kongrelerin toplanması
C)Protesto mitinglerinin yapılması
D)Kuvayi Milliye?nin kurulması
E)Azınlık isyanlarının çıkması

9) Dokuzuncu Ordu Müfettişi göreviyle Havza?da bulunan Mustafa Kemal, kendisine bağlı komutanlıklar ve valiliklerden; sadrazam ve hatta padişaha, Paris Barış Konferansı?na gidecek delegelerin ulusun tam bağımsızlığı ve yurtta çoğunluğun azınlıklara feda edilmemesi ilkelerini savunacak kişiler olması gerektiğini belirten telgraflar çekilmesini istemiştir.
Mustafa Kemal?in bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Mustafa Kemal?in, yetkileri çerçevesinde hareket ettiğinin
B) Mustafa Kemal?in, yetkileriyle ilgili talimatı kendisinin yazdırdığının
C) İstanbul Hükümetinin ulusal çıkarları koruyamayacağından endişe edildiğinin
D) Milletin padişaha bağlılığından çekinildiğinin
E) Tüm vali ve komutanların Mustafa Kemal?i desteklemek zorunda olduğunun

10) Atatürk Erzurum Kongresi sırasında, ?Anadolu, savunmasıyla yalnızca kendi hayatıyla ilgili görevi yerine getirmiyor, belki bütün Doğu?ya yönelik saldırılara set çekiyor.? demiştir.
Atatürk?ün bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini vurguladığı savunulabilir?

A) Anadolu savunmasının işgallerin hemen ardından milis güçleriyle başladığını
B) Sömürgeciliğe karşı koymanın, hedef olabilecek diğer ülkeleri de koruyucu etkilerinin olduğunu
C) Anadolu savunmasının dünyada pek çok örneğinin bulunduğunu
D) Uluslar arasında siyasi, ekonomik ve askerî ilişkilerin giderek öneminin azaldığını
E) Sömürgecilik hareketlerinin yeni başlamış olduğunu

11) I.TBMM?de hükümet üyelerinin meclis içinden tek tek seçilmesi ve başkanının meclis başkanı olması, hükümetin aşağıdakilerden hangisine dayandığını gösterir?

A) Meclis hükümeti sistemine
B) Güçler birliği ilkesine
C) Kabine sistemine
D) Misak-ı Milli ilkelerine
E) Kanuni Esasi?ye

12)Üyeleri halkın seçimi ile belirlenmiş olan I.TBMM, millet iradesinin üstünlüğünü aşağıdakilerden hangisi ile sağlamıştır?

A) Yasama,yürütme ve yargı yetkilerini kendisinde toplamasıyla
B) Rejimin adını belirlemesiyle
C) TBMM?nin süreklilik özelliğini vurgulamasıyla
D) Kabine sistemine geçiş yapmasıyla
E) Meclis başkanını aynı zamanda hükümet başkanı olarak kabul etmesiyle

13) Mustafa Kemal Damat Ferit?in yerine sadrazam olarak getirilen Ali Rıza Paşa?ya çektiği telgrafta,yeni hükümetin Erzurum ve Sivas Kongreleri?nde saptanan ilkelere ve ulusun amaçlarına uyması durumunda Kuvay-ı Milliye?nin hükümete yardımcı olacağını belirtmiştir.
Bununla aşağıdakilerden hangisi belirtilmek istenmiştir?

A) İstanbul Hükümeti?nin Kuvay-ı Milliye kararlarına uyduğu
B) İstanbul Hükümeti?nin Anadolu hareketine çekilmek istendiği
C) Kuvay-ı Milliye?nin giderek güçlenmesinden endişe duyulduğu
D) Yalnızca Kongre kararlarının geçerli olacağı
E) Kuvay-ı Milliye?nin Kongre kararıyla oluştuğu

14) 1919?da ülke çapında seçimler yapılmış,bu seçimleri Mustafa Kemal?in de üye olduğu Müdafaa-i Hukuk yanlıları kazanmıştır. Padişah, seçimleri ittihatçıların kazandığını ileri sürerek Mebuslar Meclisi?nin toplanmasını geciktirmeye çalışmıştır.
Padişahın bu tutumu, aşağıdakilerin hangisinden endişe duyduğunu gösterir?

A) Anadolu?nun işgal edilmesi
B) İşgalci devletler arasında görüş ayrılığı çıkması
C) Anlaşma Devletleri?nin meclisi kapatması
D) Meclis?te padişah iradesinin etkisiz kalması
E) Anlaşma Devletleri?nin birliklerinin İstanbul?a gelmesi


15) Aşağıdakilerden hangisi son Osmanlı Mebusan
Meclisi?nin onayından geçmiştir?
A)Takrir-i Sükun Kanunu
B)Hıyanet-i Vataniye Kanunu
C)Misak-ı Milli
D)istiklal Mahkemeleri
E)Tekalif-i Milliye Emirleri

16)Sovyet Rusya,Çarlık Rusyası?nın Berlin Antlaşması?yla Osmanlı Devleti?nden aldığı yerleri, I.Dünya Savaşı?ndan çekildiğini belirten Brest-Litovsk Antlaşması ile Osmanlı Devleti?ne iade etmiş;ancak Anlaşma Devletleri bu kararı geçersiz saymıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A)Bağımsız devlet sayısının arttığının
B)Sovyet Rusya?nın diğer devletlerle ilişkilerinin Çarlık Rusyası?nınkinden farklı olduğunun
C)Anlaşma Devletleri arasında görüş ayrılığı olduğunun
D)Osmanlı Devleti?nin Avrupa devletler hukukundan yararlandığının
E)I.Dünya savaşı öncesinde kurulan ittifakların aynen devam ettiğinin


17)I.Dünya Savaşı?nda yenilen Almanya, Versay Antlaşması?yla Polonya?ya bırakmış olduğu yerleri geri almak için,daha sonra Polonya?nın Batı bölgesini işgal etmiştir.Almanya?nın bu tutumu karşısında İngiltere ve Fransa barışı korumaya çalışmışlarsa da II.Dünya Savaşı?nın çıkmasını engelleyememişlerdir.
Bu durum I. ve II.Dünya Savaşları arasında nasıl bir ilişki olduğunu gösterir?

A)İki savaşta da çok sayıda cephe açılmıştır.
B)I.Dünya Savaşı öncesindeki bloklaşmalar günümüze kadar devam etmiştir.
C)Savaşın ikisi de aynı hükümleri içeren antlaşmalarla sonuçlanmıştır.
D)Birinci savaşın sonucu ikinci savaşın başlamasına ortam hazırlamıştır.
E)İki savaşın sonunda da Avrupa?nın siyasi yapısı korunmuştur.

18)Bazı büyük devletlerin, Osmanlı Devleti?ni I.Dünya Savaşı?na sokmaya çalışmalarından Osmanlı Devleti?nin hangi özelliği önemli bir etken olmuştur?

A)Askeri gücü
B)Jeopolitik konumu
C)Savaş tecrübesi
D)Ekonomik gücü
E)Siyasal yapısı

19) Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal ile Türk Milleti arasında karşılıklı gelişen güven duygusundan doğan bir sonuç değildir?

A)Cumhuriyetin kurulması
B)Kurtuluş Savaşı?nın kazanılması
C)TBMM?nin kurulması
D)Kadınlara siyasal haklar tanınması
E)Kurtuluş Savaşı döneminde mahalli derneklerin kurulması

20).Sivas Kongresi gündeminde yer alan maddelerden bazıları şunlardır:
I.Yabancı işgallere karşı direnme
II.Tutuklanması için emir verilen Mustafa Kemal?in Kongre başkanlığına seçme
III.Amerikan mandasını reddetme
IV.Ali Fuat Paşa?yı Umum Kuvay-ı Milliye Kumandanlığı?na atama
Bu maddelerden hangileri,kayıtsız şartsız bağımsızlığın amaçlandığını gösterir?

A)I veII B)I ve III C)II ve III D)II ve IV E)III ve IV

dostum çözdüm soruları okey
Dökülen yapraklar hüzün Kuruyan topraklar hüzün Çatlayan dudaklar hüzün Hep bir hüzün varnedense
abdullah1354 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Bu mesaj için abdullah1354 kullanıcısına teşekkür edenler:
sevcan taş (12.01.11)
Cevapla

Bookmarks
  • Submit Thread to Facebook'da Paylaş Facebook'da Paylaş
  • Submit Thread to Google Google
  • Submit Thread to Twitter'a gönder Twitter'a gönder

Seçenekler
Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 13:39.

Her mesajin içeriginden, tamamen yazari sorumludur.
Mesaj içeriklerinden dolayi Forum yöneticileri ve moderatörleri sorumlu tutulamaz.
Ayrica bu site dosyalari kendi sunucusunda barindirmamaktadir ve sorumluluklari kaynaklara aittir.
Hak sahibinin talebi durumunda sitemizden kaldirilacaktir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 oyun oyna Ders izle

Önerileriniz, şikayetleriniz ve reklam vermek için adresi ile iletişime geçiniz.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by Freebet 3.6.0