Etüt Odası Öğrencilerin Buluşma Noktası  
Reklamı Kapat

En güzel oyunlar
oyun indir
sitesinden indirilir.

HD film izle Türk Edebiyatı Matematik Türkçe İngilizce Coğrafya
Go Back   Etüt Odası Öğrencilerin Buluşma Noktası > Tarih - İnkılap Tarihi > Tarih - İnkılap Tarihi Ders Notları - Konu Testleri > Tarih - İnkılap Tarihi Ders Notları
Etüt Odası Facebook
Betwinner Forum Kuralları Yardım Üye Listesi Yeni Mesajlar

REKLAM ALANI

Bakugan Oyunları
Bakugan Oyunları
Geta Oyunları
Geta Oyunları
Altın Avcısı
Altın Avcısı
Zuma
Zuma
Friv
Friv

Cevapla
 
Seçenekler
Alt 13.01.10, 00:25   Yukarı Git #1
tömbk
tömbk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Mesajlar: 84
Teşekkürler Teşekkürleri: 11
43 mesajına 63 kere teşekkür edildi.

Post AtatÜrk İnkilÂplari


ATATÜRK İNKILÂPLARI

Atatürk inkılâplarının genel amaçları:
1-Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak
2-Türk demokrasisini geliştirmek
3-Eşitlik ilkesini güçlendirerek toplumsal birlik ve dayanışmayı geliştirmektir.

HUKUK ALANINDAKİ İNKILÂPLAR

Sebepleri:
1-Osmanlı Devleti?nde hukuk birliğinin bulunmaması
2-Kadın haklarının geliştirilmek istenmesi
3-Hukuk sisteminin laikleştirilerek, akılcı ve bilimsel bir temele oturtulmak istenmesi

1)1921 ANAYASASI(TEŞKİLAT-I ESASİYE):
Bu anayasa ile:
?Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.?, ?Kuvvetler Birliği? gibi ilkeler benimsenmiştir.

2)1924 ANAYASASI:
Demokratik sistem geliştirilmiştir.

3)MEDENİ KANUNUN KABULÜ (17 ŞUBAT 1926)
Osmanlı Devleti?nde aile hukuku da diyebileceğimiz Medeni Kanun olarak ?Mecelle? kullanılıyordu.
Ancak Mecelle?nin Türk Devleti?nin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma hedefi açısından yetersiz kalması, kendi yapımıza uygun bir medeni kanun hazırlayacak kadar süre ve yetişmiş eleman bulunmaması gibi sebeplerle; İsviçre Medeni Kanunu Türkçeye çevrilerek Türk Medeni Kanunu olarak kabul edildi(17 Şubat 1926).
Medeni Kanun olarak İsviçre Medeni Kanunu?nun tercih edilmesinde;
Avrupa?da en son, laik, akılcı, modern kanun olması,
Türk toplumunun yapısına uygun olması,
Kadın hakları ve demokrasi açısından ileri düzeyde olması etkili olmuştur.

Medeni Kanunun Kabulüyle Getirilen Yenilikler:
1-Ülkede hukuk birliği sağlandı.
Medeni Kanun ülkemizdeki gayrımüslimler tarafından da kabul edildi. Patrikhane ve konsoloslukların yargı yetkileri sona erdi. Avrupalı devletlerin içişlerimize karışması önlendi.
2-Miras, şahitlik ve meslek seçiminde kadın erkek eşitliği sağlandı.
3-Tek eşle evlilik ve resmi nikâh zorunlu hale getirildi. Kadınlara da boşanma hakkı verildi.
4)Türk kadınına siyasi haklar verilmesi:
1930?da belediye seçimlerine, 1933?te muhtarlık seçimlerine, 1934?te milletvekili seçimlerine katılma hakkı tanınan Türk kadını pek çok Avrupa ülkesindeki kadınlardan daha önce siyasi haklarını elde etmiştir.
5)İsviçre?den Borçlar Kanunu(1928), İcra ve İflas Kanunu(1932)
6)Almanya?dan Ticaret Kanunu(1928)
7)İtalya?dan Ceza Kanunu(1928)
8)Fransa?dan İdare Hukuku alındı.

Laiklikle İlgili Düzenlemeler
1-Saltanat kaldırıldı(1 Kasım 1922).
2-Halifelik kaldırıldı(3 Mart 1924).
3-Şer?iye ve Evkaf Vekâleti kaldırıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu(3 Mart 1924).
4-Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edildi(3 Mart 1924).
5-Tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı(30 Kasım 1925).
6-Medeni Kanun kabul edildi(17 Şubat 1926).
7-Anayasadan ?Devletin dini İslam?dır.? ifadesi çıkarıldı(10 Nisan 1928).
8-Laiklik ilkesi anayasaya dahil edildi(5 Şubat 1937).
olması gerekenler zaten yanımda
olması gerekipte olmayanlar kimin umrunda
teşekkür butonuna basman yeterli!!
tömbk isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Sponsor
Araba Oyunları
Araba Oyunları
Beceri Oyunları
Beceri Oyunları
Kız Oyunları
Kız Oyunları
Macera Oyunları
Macera Oyunları
Alt 13.01.10, 00:26   Yukarı Git #2
tömbk
tömbk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Mesajlar: 84
Teşekkürler Teşekkürleri: 11
43 mesajına 63 kere teşekkür edildi.

Standart


EĞİTİM ve KÜLTÜR ALANINDAKİ İNKILÂPLAR

Sebepleri:
1-Akılcı, laik, bilimsel ve çağdaş bir eğitim sistemi oluşturmak
2-Toplumda kültür çatışmalarına yol açan eğitimdeki çok başlılığı ortadan kaldırmak
(Osmanlı Devleti?nde medreseler, mahalle mektepleri, modern mektepler, azınlık ve yabancı okulları birbirinden farklı müfredatlarla eğitim veriyorlardı.)
3-Toplumda okuma yazma oranını artırmak
4-Eğitimde milli yapıyı koruyup güçlendirmek

1)TEVHİD-İ TEDRİSAT KANUNU (3 MART 1924)
Bu kanunun kabulüyle:
a-Bütün eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı?na bağlanarak eğitim öğretimde birlik sağlandı.
b-Eğitim sistemi milli ve laik hale getirildi.
c-İlköğretim zorunlu hale getirildi.
2)Medreseler kapatıldı. Eğitimdeki çok başlılık ortadan kalktı.
3)Türkiye?deki ilk yüksek okul olan Hukuk Mektebi açıldı(1925).
4) ?Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun? çıkarılarak eğitim sistemi çağdaş, laik, ulusal ve demokratik hale getirildi(2 Mart 1926).

5)YENİ TÜRK HARFLERİNİN KABULÜ (1 KASIM 1928)

Sebepleri:
a)Arap harflerinin Türkçe kelimelerin doğru yazılmasında yetersiz kalması
b)Okuma yazmayı kolaylaştırmak, bilgiyi tabana yaymak ve okuryazar oranını artırmak
c)Batı ile olan ilişkileri canlandırmak
Batılı ülkelerin kullandığı Latin harfleri Türkçeye uyarlanarak kabul edildi(1 Kasım 1928). (Böylece çağdaşlaşma yolunda önemli bir adım atılmıştır.)
6)Yeni alfabenin halka öğretilmesi için Millet Mektepleri açılarak eğitim seferberliği başlatıldı(1928).
Atatürk bu çalışmalar sırasında ders verdiği için kendisine ?başöğretmen? sıfatı verildi(24 Kasım 1928).

7)TÜRK TARİH KURUMU?NUN KURULMASI(15 NİSAN 1931)
Osmanlı Devleti?nde ümmetçi anlayışa dayalı Osmanlı ve İslam tarihi okutuluyordu.
Cumhuriyet Döneminde Türk tarihinin İslam öncesi döneme uzanan zengin köklerini araştırmak, Türklerin dünya kültürüne katkılarını ortaya koymak, Türk ırkı hakkında Batılıların ileri sürdüğü yanlış kanaatleri düzeltmek gibi amaçlarla bilimsel çalışmalar yapmak üzere Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti (Türk Tarih Kurumu) kuruldu(15 Nisan 1931).
Not: Ümmetçi tarih anlayışının yerini ?ulusal tarih anlayışı? aldı.

8)TÜRK DİL KURUMU?NUN KURULMASI(12 TEMMUZ 1932)
Türk dilinin zenginliğini ortaya çıkarmak, unutulmuş Türkçe kelimeleri canlandırmak, Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden kurtararak halkın anlayacağı bir yazı dili ortaya çıkarmak, Türkçeyi bilim dili haline getirmek gibi amaçlarla Türk Dili Tetkik Cemiyeti (Türk Dil Kurumu) kuruldu(12 Temmuz 1932).
Not: Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu milliyetçilik ilkesi doğrultusunda açılan kurumlardır.
9)Darü?l Fünun kaldırılarak yerine İstanbul Üniversitesi kuruldu(1933).
10)İstanbul?da bir Hukuk Fakültesi, Ankara?da Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi ve Yüksek Ziraat Enstitüsü kuruldu.


TOPLUMSAL ALANDA YAPILAN İNKILÂPLAR

Sebepleri:
a)Sadece zihniyet olarak değil görünüm olarak da Batılılaşmak
b)Toplumsal eşitsizlikleri ortadan kaldırmak

1)TEKKE, ZAVİYE ve TÜRBELERİN KAPATILMASI(30 KASIM 1925)
Daha ahlaklı bir toplum oluşturmak, Allah?a yakınlaşmak gibi amaçlarla kurulan tarikatlar zaman içerisinde batıl inanç ve hurafe üreten, halkın dini duygularını istismar eden kurumlar haline gelmişti.
Din duygusunun sömürülmesini önlemek, çağdaşlaşmanın önündeki engelleri ortadan kaldırmak gibi sebeplerle tarikatların ayin yerleri olan tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı.

2)KILIK KIYAFETİN DÜZENLENMESİ
Osmanlı toplumu çok ulusluluğun neticesi olarak çok renkli bir kıyafet yelpazesine sahipti. Cumhuriyet döneminde çağdaşlaşmanın giyim tarzıyla yakından ilgisi olduğuna inanıldığından bu alanda da inkılaplar yapılmıştır:
a)Orduda askerlere yeni bir şapka (şemsiperli serpuş) giydirildi.
b)Atatürk?ün Kastamonu?da halka tanıttığı şapka 25 Kasım 1925?te çıkarılan ?Şapka Giyilmesi Hakkında Kanun? ile tüm erkekler için zorunlu hale getirildi.
c)1934?te dini kıyafetlerin, o dine mensup en yüksek dini görevli hariç ibadethaneler dışında giyilmesi yasaklandı.
Not: Türk kadınının kıyafeti hakkında herhangi bir yasal düzenleme yapılmadığı halde Türk kadınları çağdaş giyim tarzını kendiliklerinden benimsemişlerdir.

3)TAKVİM, SAAT ve **ÇÜLERDE DEĞİŞİKLİK
a-Hicri ve Rumi takvimler ile alaturka saat sistemi kaldırılarak Miladi Takvim ve uluslar arası saat sistemi kabul edildi.
(Miladi Takvim 26 Aralık 1925?te kabul edildi, 1 Aralık 1926?da uygulanmaya başladı.)
b-Ağırlık ölçüsü olarak okka yerine kilogram, uzunluk ölçüsü olarak arşın, endaze ve kulaç yerine metre kabul edildi(1 Nisan 1931).
c-1935?te hafta sonu tatili Cuma gününden Pazar gününe alındı.
Not: Bu inkılâplarda ölçü birimlerindeki farklılıkları ortadan kaldırmak, yabancı ülkelerle olan ticari ve ekonomik ilişkileri kolaylaştırmak amaçlanmıştır.

4)SOYADI KANUNU?NUN KABULÜ (21 HAZİRAN 1934)
Özellikle okul, askerlik, tapu ve miras gibi resmi işlerde görülen karışıklıkları önlemek için Soyadı Kanunu çıkarıldı(21 Haziran 1934).
TBMM tarafından Gazi Mustafa Kemal Paşa?ya ATATÜRK soyadı verildi. Aynı yıl başka bir kanunla ?paşa, ağa, bey, hanım, hacı, hoca, şeyh? gibi sınıf farklılıklarını ortaya koyan ünvanların kullanılması yasaklandı.
olması gerekenler zaten yanımda
olması gerekipte olmayanlar kimin umrunda
teşekkür butonuna basman yeterli!!
tömbk isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Bu mesaj için tömbk kullanıcısına teşekkür edenler:
kelebekk (03.02.10)
Alt 13.01.10, 00:26   Yukarı Git #3
tömbk
tömbk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Mesajlar: 84
Teşekkürler Teşekkürleri: 11
43 mesajına 63 kere teşekkür edildi.

Standart


EKONOMİ ALANINDA YAPILAN İNKILÂPLAR

Osmanlı Devleti döneminde kapitülasyonların ağırlığı, Sanayi Devrimi?ne ayak uydurulamaması, dış borçların ödenememesi gibi sebeplerle milli ekonomi kurulamamıştı.
Ekonomi alanındaki inkılaplarla siyasi bağımsızlığı destekleyecek ekonomik bağımsızlığı sağlamak,
Batının hammadde ve Pazar kaynağı olmaktan kurtulmak hedeflenmiştir.

1)İZMİR İKTİSAT KONGRESİ?NİN TOPLANMASI(17 ŞUBAT -4 MART 1923)
Yeni Türk Devleti?nin ekonomide izleyeceği yolu ve kalkınma hedeflerini belirlemek amacıyla İzmir İktisat Kongresi toplandı.
Kongreye işçi, çiftçi, tüccar ve sanayici temsilcileri katıldı. Kongrede Misak-ı İktisadi(Ekonomi Andı) kabul edildi. Bu yemine göre:

? Yerli malı tüketimi teşvik edilecek,
? Milli kaynaklar harekete geçirilecek,
? Özel sektöre ucuz kredi sağlayacak bankalar kurulacak,
? İşçilerin çalışma şartları düzeltilecek,
? Özel sektörün yetersiz kaldığı büyük yatırımlar devlet eliyle yapılacak,
? Demiryolu yapımına ve büyük işletmelerin kurulmasına hız verilecekti.

2)TARIM ALANINDA:
a-Âşar vergisi kaldırıldı(17 Şubat 1925).
b-Çiftçiye kredi sağlayacak Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri kuruldu.
c-Çiftçilere yönelik örnek çiftlikler ve Ziraat Enstitüleri kuruldu.
d-Makine tarımı geliştirildi. Köylünün tohum ihtiyacı karşılandı.

3)TİCARET ALANINDA:
a-Yerli tüccarların kalkınması için Merkez Bankası ve ilk özel banka olan İş Bankası (26 Ağustos 1924) kuruldu.
b-Türk limanlarında ticaret yapma hakkı 1 Temmuz 1926?da çıkarılan Kabotaj Kanunu ile millileştirildi.
c-Yabancıların elindeki işletmeler satın alınarak devletleştirildi.

4)SANAYİ ALANINDA:
a- 28 Mayıs 1927?de Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarılarak özel sektöre yatırım alanında kolaylıklar sağlandı.
b-Sanayileşebilmek için bilgi, teknoloji, yetişmiş eleman ve sermayeye ihtiyaç vardır. Özel sektörün yetersiz kaldığı alanlar sebebiyle ekonomide Devletçilik ilkesi benimsendi.
c-1934?te planlı ekonomiye geçildi. 1934-1939 arasında ?1.Beş yıllık Kalkınma Planı? uygulandı. II. Dünya Savaşı sebebiyle 2.Beş Yıllık Kalkınma Planı uygulanamadı.
d-1935?te Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü ve Etibank kuruldu.
e-1939?da Karabük Demir Çelik Fabrikası kuruldu.
Not: Ulaştırma alanında demiryolu yapımına önem verilmiştir. Ekonomi alanındaki yatırımlar birbirine bağlı olduğu için bir bütün olarak ele alınmıştır.
olması gerekenler zaten yanımda
olması gerekipte olmayanlar kimin umrunda
teşekkür butonuna basman yeterli!!
tömbk isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Bu mesaj için tömbk kullanıcısına teşekkür edenler:
kelebekk (03.02.10)
Alt 03.02.10, 22:27   Yukarı Git #4
kelebekk
Avatar Yok
Mesajlar: 1
Teşekkürler Teşekkürleri: 36
0 mesajına 0 kere teşekkür edildi.

Post


paylaşım için saol

kelebekk isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks
  • Submit Thread to Facebook'da Paylaş Facebook'da Paylaş
  • Submit Thread to Google Google
  • Submit Thread to Twitter'a gönder Twitter'a gönder

Seçenekler
Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 17:41.

Her mesajin içeriginden, tamamen yazari sorumludur.
Mesaj içeriklerinden dolayi Forum yöneticileri ve moderatörleri sorumlu tutulamaz.
Ayrica bu site dosyalari kendi sunucusunda barindirmamaktadir ve sorumluluklari kaynaklara aittir.
Hak sahibinin talebi durumunda sitemizden kaldirilacaktir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 oyun oyna Ders izle

Önerileriniz, şikayetleriniz ve reklam Binomo vermek için adresi ile iletişime geçiniz.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by Freebet 3.6.0